Урбанизация

Добро за живеене е онова място, където има достатъчно храна, вода, кислород и подслон. Ако хората не се чувстват застрашени от врагове, диви животни и природни бедствия — спокойно могат да си построят дом.

Така са разсъждавали нашите деди, построявайки своите първи къщи. Постепенно няколко къщи се групирали в селца, след време те прераствали в градове, а градовете в мегаполиси.

Да видим един град 

Значението на ландшафта (природните местности) 

В България