Транспорт

Днешният свят и стандартът на живот биха били немислими без съвременния транспорт. Хората се възползват не само от свободата да работят на места, отдалечени от домовете им, където условията и доходите са по-благоприятни, но и от снабдяването с по-евтини стоки, от пътуване и почивка на екзотични места. Каква е обаче реалната цена на транспорта и кой я плаща?

Транспорт и околна среда 

Нарастване на транспорта 

Транспортът в България 

Алтернативи