Туризъм

Ползата от почивката и туризма за човешкото здраве е добре известна. Отправянето на пътешествие е винаги добре дошло — това е един от най-добрите начини да превъзмогнем стреса, да разширим културния си хоризонт или да се радваме на плодовете от труда си.

В стремежа към повече удоволствия обаче, ние често увреждаме водните басейни, планините и забележителностите, които посещаваме.

Развитие на туризма 

Въздействие на туризма върху околната среда 

В България 

Устойчив туризъм 

Какво може да се направи