Почва

Почва наричаме горния слой на земната повърхност, основата, върху която се е формирал животът на нашата планета. Растенията са закрепени за почвата и извличат хранителни вещества и вода от нея чрез корените си. Почвата се възприема като жива система, тъй като е обитавана от множество живи организми, освен това е постоянно в процес на образуване или разпадане (ерозия).

Значение на почвата 

Основни функции на почвата 

Проблеми и заплахи за почвата 

Основни проблеми на почвата
в България
 

Какво могат да направят хората