Океани и морета

Водата има хиляди пътища, но накрая всичката се връща обратно в морето.
Африканска поговорка

Погледната от Космоса, Земята е предимно синя. Тъй като повече от 70% от повърхността й е покрита от морета и океани, тя често е наричана "Синята планета". От своя страна, Световният океан съдържа 97% от водата на Земята, следователно има ключова роля за поддържането на естествения биосферен баланс.

Ролята на океаните и моретата 

Морската околна среда 

Влиянието на хората 

Черно море 

Обща отговорност 

Ролята на България