Черно море

Черно море е едно от най-големите вътрешни морета в света. То е свързано единствено със Средиземно море чрез Мраморно море чрез проливите Босфора и Дарданелите в Турция. Площта му, включваща и Азовско море, е около 461 000 квадратни километра. Неговата соленост от 1,8 % е наполовина по-слаба от средната соленост на другите морета и океани. Причината за това е голямото количество сладководни реки, които се вливат в него и липсата на други, по-солени води, с които да се смесват.

Черно море мие бреговете на шест държави: България (354 км), Грузия(310 км), Румъния (225 км), Русия (800 км), Турция (1329 км) и Украйна (2782 км — включително и Азовско море).

Речните води от почти една трета от територията на Европа се вливат в Черно море, в това число и големите европейски реки Дунав, Днепър и Дон. Тази площ обхваща територия от 17 страни и население от 160 милиона души (81 милиона от тях само в Дунавския басейн), включително България. Общо около 10,4 милиона души от шестте страни населяват крайбрежната ивица на Черно море.

Физични и биологични характеристики 

Заплахи за Черно море