Озоновият слой

Озоновият слой е разположен в атмосферата на височина 20-40 км над земната повърхност. Неговата най-важна функция е да предпазва растенията, животните и човека от UV радиация на слънцето.

През 1985...