Мерки за възстановяване на озоновия слой

Световната общност предприе решителни мерки за възстановяване на озоновия слой. На една маса седнаха и започнаха преговори учени, представители на правителства, бизнесмени, обществени организации и журналисти. Бяха приети важни документи, като Виенската конвенция и Монреалския протокол, които регулират, постепенно намаляват и в крайна сметка водят до преустановяване на употребата на ОРВ. До днес над 160 страни са подписали тези документи. България е една от тях.

Международна политика за опазване на озона <www.epa.gov/ozone>

През 1991...