Разрушаване на озоновия слой

Озоновият слой над Европа е изтънял значително от 1980 г. насам и този процес продължава със скорост от около 8 % на десет години.

Озоновият слой е... 

Озоноразрушаващи вещества 

Последствия 

Мерки за възстановяване на озоновия слой 

В България 

Всеки трябва да знае 

Вие можете да помогнете