Последствия

Последствията от изтъняването и изчезването на озоновия слой биха били ужасни за човешкото здраве. Ще се увеличат драстично заболяванията от рак на кожата, катаракта на очите и слепота. Постепенно имунната система ще отслабне. Хората би трябвало да започнат да живеят под земята.

За хората...  

За останалите организми...