Дневен ред 21 век

Конференцията на Организацията на обединените нации (ООН) по проблемите на околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през 1992, е забележително събитие, събрало на едно място държавни ръководители и представители на 179 страни, множество международни и неправителствени организации. Тази конференция демонстрира, че човечеството не може повече да продължава да третира проблемите на околната среда и предизвикателствата пред развитието на обществото като две отделни неща. Конференцията прие така наречения "Дневен ред 21 век", който очертава концепцията за устойчиво развитие на човечеството през следващите 100 години и съдържа основните принципи, върху които следва да се основават бъдещата политика и решенията за действие на съвременното и утрешното общество.

Основни принципи на устойчивото развитие