Нашата Земя в бъдеще

От своята поява на Земята като биологичен вид човекът се е сблъсквал непрекъснато с недостиг на природни ресурси. Невъзможността хората да си осигурят достатъчно дивеч, храни или дървен материал е водела до внезапно намаляване на броя на населението и понякога до изчезването на цели цивилизации.

Тази глава е подготвена на база на проучванията и мнението на група експерти от института Worldwаtch, представени в докладите Състоянието на планетата от 1999 и 2000 година.

Пределни възможности 

Икономически растеж 

Социални аспекти 

Устойчиво развитие