Шум

Способността за разпознаване на звуци е от изключително значение за живота на хората и комуникацията между тях.

Терминът шум се използва за нежеланите звуци, съпътстващи различни природни явления или човешки дейности, като: транспорт, индустриална дейност, работа вкъщи и др.

Шумът и околната среда 

Ниво на шума 

Въздействие 

Източници на шум 

В България 

Как да се справим с шума