Промишленост

Промишлената революция променя завинаги хода на човешкото развитие, давайки простор на новите технически открития. Едновременно с бурното развитие на фабриките, хиляди селяни са принудени да потърсят по-добре платена работа в градовете, изоставяйки традиционните земеделски стопанства. Като цяло, жизненият стандарт се повишава — има повече работни места, повече храна, повече стоки.
Какво още би следвало да научим за промишлеността?

Европейската промишленост 

Промишленост и околна среда 

За по-екологосъобразна промишленост 

В България 

Ролята на хората