Горско стопанство

Отсечи гората от алчност в себе си, преди за започнеш да сечеш истински дървета.
Будистка мъдрост


Значението на горите 

Горско стопанство и околна среда 

Горите в Европа 

В България  

Устойчиво управление на горите 

Когато се разхождате в гората…