Енергия

Енергията съпътства всяка човешка дейност: стопля домовете, задвижва колите и машините, оре почвата. Усвояването на световните енергийни запаси доведе до невиждано повишаване на стандарта на живот. Днес хората са дотолкова зависими от използването на енергията, че е трудно да си представим как биха оцелели без нея.

Енергийни ресурси 

Въздействие върху околната среда 

В България 

Как можем да помогнем