Консуматорско общество

Ако погледнем потреблението в Европа като цяло, за домакински нужди се консумират от 25 до 30 процента от прясната вода, 20 процента от електроенергията и 70 процента от промишлените стоки.

Потреблението днес 

"Зелени" европейци 

Какво може да се направи 

И ти можеш да помогнеш