Изменение на климата

Атмосферата се състои от различни газове, които защитават и поддържат живота на Земята. Естествените атмосферни процеси имат свойството да се саморегулират. Изхвърлянето в атмосферата на многобройни химически вещества като резултат от човешката дейност обаче може да предизвика необратимо изменение на климата на Земята.

Парников ефект 

Парникови газове 

Последствия 

В България 

Как да помогнем