Права на гражданите

Историята сочи, че най-важните промени са резултат от действия "отдолу нагоре", не "отгоре надолу".

Да направим нашия свят 

В България