Химикали

Икономическото развитие е в значителна степен зависимо от прогреса в химическата промишленост.

Пазар на химикалите 

Употреба на химикалите 

Вредни химикали 

Разпространение на химикалите 

Производство на химикали България 

Химикали, използвани в домакинството 


До момента в България не са направени системни изследвания за влиянието на химикалите върху околната среда.