Биоразнообразие

Всеки биологичен вид има изначално право на живот, както и да се бори за неговото съхраняване и продължаване.
Принцип за правото на биологичните видове

Биологично разнообразие 

Промени в биоразнообразието 

Природата и биоразнообразието в
Европа
 

Природата и биоразнообразието в България 

Конвенции и стратегии 

Какво можем да направим