Земеделие

Хората използват земята за отглеждане на растения и животни от над 10 000 години. Интензивното прилагане на торове, напояване, механизация и генетично инженерство служи за увеличаване на реколтата и изхранване на многобройното население на планетата. Напоследък обаче, истинската екологична цена, която плащаме заради употребата на тези земеделски техники, става все по-ясна.

Контрол върху добивите 

Земеделие и околна среда 

Устойчиво земеделие 

В България 

Ролята на консуматорите