Подкиселяване

Киселинният дъжд може да изглежда досущ като обикновен дъжд или сняг, но в действителност няма нищо общо с него.

Замърсяване на въздуха 

Киселинни дъждове 

Европа в действие 

В България 

Какво може да направи обществото?