Зелен пакет

Този web-site е естествено продължение на дейността по усъвършенстване и разпространение на информационния комплект "Зелен пакет", който е предназначен за подпомагане на българското образование в областта на опазването на околната среда и устойчивото развитие.

Създаването на web-site стана възможно благодарение на сътрудничеството на Регионалният екологичен център за Централна и Източна Европа (ЦИЕ) www.rec.org със Сдружение “Природа назаем” www.bornat.org , професионалното участие на Redutta Web Solutions www.redutta.com и финансовата подкрепа на Toyota Environmental Activities Grant Programme www.toyota.co.jp/en/environment/ecogrant/
и Toyota – България www.toyota.bg

Автор — Климент Минджов
Със съдействието на — Робърт Аткинсон, Мира Милева
Текстове за българската околна среда — проф. д-р Ада Байнова, Александър Коджабашев, арх. Белин Моллов, Елица Тодорова, Емилия Радева, доц. д-р Йончо Пеловски, Камелия Дикова, Михаил Стайнов, Петър Радев, Станимир Няголов, Стоян Йотов, Теодор Иванов, проф. Хачадур Чулджиян
Дилеми — Робърт Аткинсон
Тестове — Климент Минджов, Робърт Аткинсон
Речник — Стийв Гранинг
Превод от английски — Климент Минджов, Надка Петрова, Галина Спасова
Редакция и коректура на български — Галина Спасова, Климент Минджов, Камелия Василева, Райна Петкова
Илюстрации — Ласло Фалвай, Нели Маринова, Стоян Николов
Дизайн — Силвия Магйар, Ференц Навратил, Герго Коринек, Нора Мишколчи
Програмиране — Алмош Райнай
Управление на проекта — Климент Минджов

Web адаптация — Redutta Web Solutions
Координация — Иван Кожухаров


Благодарности

Създаването на Зеления пакет стана възможно благодарение на добрата воля и сътрудничеството на различни специалисти и организации.

Широк кръг от български експерти и природозащитници участваха в създаването на текстовете, посветени на предизвикателствата пред околната среда и развитието в България. Нашите най-сърдечни благодарности към: проф. д-р Ада Байнова, Александър Коджабашев, арх. Белин Моллов, Елица Тодорова, Емилия Радева, доц. д-р Йончо Пеловски, Камелия Дикова, Михаил Стайнов, Петър Радев, Станимир Няголов, Стоян Йотов, Теодор Иванов и проф. Хачадур Чулджиян.

Благодарни сме на българските учители Татяна Митева, Атанаска Маргаритова, Елена Ушева, Ивелина Ангелова и Мария Пиргова, които наред със своите колеги от Полша и Унгария допринесоха за богатството от урочни планове, включени в Помагалото за учители.

Дължим специално признание на четката и въображението на унгарския илюстратор Ласло Фалвай и неговите български колеги Нели Маринова и Стоян Николов, както и на колекцията от впечатляващи снимки и фотоси, предоставени ни от Агенцията за опазване на околната среда на Хевеш, Андрей Ивашченко, Атила Кишбенедек (ЕПА Фото, Европейска комисия), Бранислав Перич, БТА, Васил Донев (ЕПА Фото, Европейска комисия), Вийнанд Удема, Групата за действие Тоад, Групата за изследване и опазване на прилепите, Групата за спалеоложки и подводни изследвания, Движението за опазване на горите Волф, Дружеството за защита на птиците, Зелени Балкани, Иван Кожухаров (Национален видео център Природа назаем), Комитета за опазване на орлите, Ласло Балог (Ройтерс), Лулзим Сила, Николае Йордаче, Павел Антонов, Природен Фонд, Райли Нугин, Ройтерс, Серджю Сербан, Силвия Магйар, УТА, Центърът Дафне за приложна екология и Програма Грантове на РЕЦ.

Бихме желали специално да споменем неоценимото съдействие, което ни оказаха редица организации, занимаващи се с производство и разпространение на филми. Нашето най-искрено признание към:
Телевизионния тръст за околна среда — TVE Internаtionаl, Лондон http://www.tve.org/ - за безвъзмездно предоставените видеоклипове, документални филми и образователни епизоди от серията "Клипове от рая";
Националния видеоцентър към Сдружение "Природа назаем" http://www.bornat.org/501020.htm - за предоставените документален филм "Да погледнем нагоре" и видео-импресиите "Нашият въздух" и "Земята — нашето богатство", както и за всестранната подкрепа, оказана във всички фази по работата над Зеления пакет в Централна и Източна Европа;
Сдружение Екоидея, Вроцлав http://www.idea.eco.pl/ - за атрактивните филми от серията "Повече";
Образователния център към Института за околна среда и професионални заболявания на Университета по медицина и стоматология, Ню Джърси http://www.eohsi.rutgers.edu/ - за впечатляващия филм "Дилемата на града";
Телевизионния и филмов център към Световния фонд за дивата природа (WWF) http://www.panda.org/news_facts/tv/species_clips.cfm
и
Телевизионния и филмов център към Грийнпийс http://www.greenpeace.org/multimedia/

Сърдечни благодарности към Светлана Кравченко и Мери Тейлор (Европейски Еко Форум) http://www.participate.org/ за предоставените текстове върху Архуската конвенция

Неоценима по своето значение е подкрепата, оказвана ни при разпространението на Зеления пакет и обучението на български учители от Министерството на околната среда и водите www.moew.government.bg и Министерството на образованието и науката www.minedu.government.bg на Република България, Сдружение “Природа назаем” www.bornat.org, Българската асоциация по четене и Център “Отворено образование” http://members.bitex.com/oec/default.htm . Нашите най-искрена признателност към Мариана Барух, Мариана Банчева, Мария Гончева, Иван Кожухаров, Красимир Иванов, Ренета Петкова, Ренета Рангелова, Людмил Попов, Лидия Дачкова, Румен Вълчев и техните колеги за тяхната ефективна подкрепа.
И накрая бихме желали да изкажем нашите най-искрени благодарности към нашите спонсори от Toyota Environmental Activities Grant Programme www.toyota.co.jp/en/environment/ecogrant/ и Toyota - България www.toyota.bg. Тяхното разбиране и подкрепа ни съпътстваха и насърчаваха през месеците на упорита работа върху Зеления пакет. Благодарим ви!

Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа
Регионалният екологичен център за Централна и Източна Европа (РЕЦ) е независима неполитическа нестопанска организация, чиято мисия е да съдейства за решаването на екологични проблеми в тази част на континента. Тези цели се изпълняват чрез подпомагане на сътрудничеството между неправителствени организации, централната власт, бизнес-средите и други институции, работещи в областта на околната среда, както и чрез създаване на условия за свободен обмен на информация и насърчаване на общественото участие при вземане на решения по екологични въпроси.

РЕЦ е създаден през 1990 г. от САЩ, Европейската комисия и Унгария. Дейността на РЕЦ е регламентирана в Харта, подписана от правителствата на 28 страни и от Европейската комисия, и в споразумение с правителството на Унгария. Централата на РЕЦ се намира в Сентендре, Унгария. Представителства на РЕЦ има в 16 страни от Централна и Източна Европа: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Република Македония, Полша, Румъния, Сърбия и Черна Гора, Словакия, Словения и Турция.

Донорите, които подпомагат до момента дейността на РЕЦ, са Европейската комисия и правителствата на САЩ, Япония, Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Канада, Латвия, Норвегия, Полша, Словакия, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Чехия, Швейцария, както и други междуправителствени и частни институции.

Програма 2001 на “Тойота” за подпомагане на екологични дейности финансира проекта на РЕЦ “Зелен пакет”, който представлява образователен продукт, предназначен за учители и ученици в България. Той се разпространява безплатно и е част от дейността на РЕЦ в областта на екологичното образование в рамките на Програмата за инвестиране в човешки ресурси за опазване на околната среда. С този проект РЕЦ цели да усъвършенства уменията на сегашните и на бъдещите учители по околна среда и да подпомогне развитието на институциите и програмите за изграждане на капацитет и обучение по околна среда и устойчиво развитие в Централна и Източна Европа и други страни в преход.

Програма на “Тойота” за подпомагане на екологични дейности

Програмата на “Тойота” за подпомагане на екологични дейности е създадена през 2000 година. Така компанията Toyota Motor Corporation (TMC) отбелязва удостояването си през 1999 год. с наградата “ Global 500” * от Програмата на ООН за опазване на околната среда. Основана на темата “Социална инвестиция за устойчиво развитие”, програмата предоставя финансиране на практически местни проекти в Япония или чужбина.

Комисията по подбор на проектите е съставена от експерти от Япония и други страни. При подбора на проекти се взима предвид изпълнимостта на предложените дейности, възможностите за развитие на тези дейности в бъдеще, обосновката на необходимостта от финансиране и ползите за местната общност. Финансираните организации изпълняват проекти на регионално ниво, координирани на място, за да посрещнат най-добре нуждите на местните общности. Toyota Motor Corporation се надява да предостави дори последващо финансиране на утвърдени програми в по-глобален мащаб.

Проектът “Зелен пакет” на РЕЦ получи финансиране за своята пилотна фаза в Полша през 2001/02 год. и за неговото продължение в България и Унгария през 2002/03 год., Чехия и Словакия през 2003/04 год. и Русия през 2004/05 год.

* Създадена от ПРООСОН за отличаване на организации и отделни лица за принос в опазване на околната среда и устойчивото развитие. Toyota Motor Corporation получи наградата през 1999 г. за положените усилия в изграждане на система за управление на околната среда. Тези усилия включват разработването от компанията на първото хибридно превозно средство за масово производство със сертификат ISO 14001 TMC и активно разпространяване на екологични данни.


Литература

В Зеления пакет е използвана информация от следните изследвания и публикации:

  • State of the World, Lester Brown, World Wаtch Institute Reports, 1995-2000.
  • Living in the Environment, Ninth Edition, G.Tyler Miller, Jr., 1996.
  • Europe ’s Environment: The Dobris Assessment, European Environmental Agency, 1995.
  • Europe ’s Environment : The Second Assessment, European Environmental Agency, 1998.
  • Caring for our Future, Action for Europe’s Environment, European Commission, 1999.
  • Environment in the European Union at the Turn of the Century, European Environmental Agency, 1999.
  • Children’s health and environment: А review of evidence, WHO Regional Office for Europe, EEА, 2002